ÉLELMEZÉSIPARI DOLGOZÓK

SZAKSZERVEZETEINEK

SZÖVETSÉGE

Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság

A 2009. évi LXXIV. törvény alapján az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) 2010. február 23-án hozott határozata megállapította, hogy az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint az Élelmiszeripari Munkavállalói Koalíció (tagjai az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége és a Húsipari Dolgozók Szakszervezete), mint ágazati szakszervezet a TEÁOR ’08 szerinti 10 Élelmiszergyártás és 11 Italgyártás megnevezésű ágazatokban jogszerűen létrehozták az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottságot (ÉÁPB).

  A Bizottság célja:

együttműködés a munkaadók és munkavállalók közös céljainak kialakításában, együttműködés az élelmiszeripar nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelése, arculatának pozitív kialakítása és közvetítése érdekében, az ágazatot érintő legfontosabb gazdaságpolitikai kérdésekben közös álláspont kialakítása, az ágazat érdekeinek közös képviselete, kétoldalú együttműködés az ágazati kérdések együttes megvitatásában, közös akciókban, képzésben, projektek megvalósításában és a nemzetközi tevékenységben, az ágazatot és a munka világát érintő kérdések egyeztetése.

  A Bizottság feladata:

a folyamatos párbeszéd, az együttműködés részletes szervezeti feltételeinek kidolgozása, szakágazati bizottságok létrehozásának ösztönzése az ágazatban, egyeztetés a Munka Törvénykönyve további módosítási munkálataiban, ágazati/alágazati/szakágazati kollektív szerződések létrehozásának támogatása, segítése, közös fellépés az ágazat jövedelmezőségi és foglalkoztatási viszonyainak javítása érdekében, együttműködés az élelmiszeripari oktatás, képzés javítása érdekében, a környezetvédelmi, a munkabiztonsági és munkavédelmi kérdésekben, létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítése, együttműködés további szabályozási és gyakorlati jogszabály-alkalmazási kérdésekben, kapcsolattartás az EU-ban működő ágazati szociális partnerekkel, bekapcsolódás az EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságok munkájába, a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozása.

 Az Élelmiszeripari ÁPB strukturált Bizottság. Jelenleg még csak a Sütőipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság jött létre, de folyamatban van a Húsipari, az Édesipari és a Tartósítóipari Szakágazati Párbeszéd Bizottságok megalakulása.

Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

1068 Budapest Városligeti fasor 44.     Tel: 1/413-2120        fax: 1/413-2119     e-mail: info@edosz.hu             web: www.edosz.hu